הפעל נגישות

ייצוג בבתי משפט

כל אדם עשוי למצוא עצמו נזקק לייצוג בבית המשפט – בין כיוזם ההליך המבקש סעד מבית המשפט, ובין כמתגונן הנדרש להשיב לטענות המועלות נגדו.

אין זה סוד כי קיימת עליה מתמדת במספר ההתדיינויות המשפטיות בבתי המשפט, ובתי המשפט נאלצים להתמודד עם עומס פניות והליכים, עניין המשפיע באופן ישיר גם על התמשכותו של כל הליך והליך.

בית משפט הוא זירה לבירור סכסוכים המתנהלת על פי כללים ברורים ומוסדרים. מלבד הדין המהותי, על פיו אמור בסופו של יום בית המשפט להכריע בסכסוך בין הצדדים היריבים, קיים דין פרוצדוראלי, המגדיר את "כללי המשחק", על פיהם מתנהל הדיון. על עורך דין המייצג לקוח בהליך משפטי בפני בית משפט להכיר, אם כן, לא רק את הדין המהותי, על פיו ייקבעו זכויות וחובות הלקוח, אלא גם את סדרי הדין על פיהם מתנהל ההליך, לרבות הכלים העומדים לרשותו של כל בעל דין במסגרת אותם סדרי דין, לצורך השמעת טענותיו ושמירה על זכויותיו בהליך.

 

לבתי המשפט השונים, כמו גם להליכים השונים המתנהלים בבתי המשפט, סדרי דין שונים. בבחירת עורך דין מייצג חשוב לוודא כי עורך הדין מכיר היטב ומנוסה הן בהליכים הרלוונטיים, והן בהתדיינות בפני בית המשפט הרלוונטי.

משרדנו מייצג בהליכים בפני בתי המשפט השונים, בפרט בתי המשפט העליון, המחוזיים, השלום ובתי המשפט לענייני משפחה, במגוון של הליכים אזרחיים ומינהליים.