הפעל נגישות

משמורת ילדים וזמני שהות

 

כמו סוגיית מזונות הילדים, גם זו סוגיה מתפתחת אשר עברה ועוברת שינויים רבים בשנים האחרונות, בין היתר בעקבות מאבקם של אבות לחלוקה שוויונית יותר של זמני השהות של הילדים עם שני ההורים, ולביטולה של חזקת הגיל הרך, הקובעת כי ילדים עד גיל 6 יהיו בחזקת אימם.

 

התשובה לשאלה במשמורתו של איזה הורה יהיו הילדים, וכיצד יחולק זמנם של הילדים בין ההורים, מוכתבת במקרים רבים על ידי הנסיבות המשפחתיות, הצרכים של הילדים והיכולות של ההורים. מספר שעות העבודה של כל אחד מההורים, גילם של הילדים, צרכים מיוחדים של הילדים, המרחק בין מקום מגוריהם של ההורים – כל אלה, כמו גם גורמים נוספים, משפיעים על האופן בו חולקים ההורים את זמני השהות של הילדים אצלם.

 

ישנם מקרים בהם הנסיבות מולידות חלוקה ברורה מאליה של זמני השהות, שכמעט ולא מצריכה התדיינות בין ההורים, אולם ישנם מצבים בהם הנסיבות מאפשרות מספר אפשרויות לחלוקה של זמני השהות – אז עשויה להתעורר מחלוקת בין ההורים לגבי אופן החלוקה.

 

שינויים בלתי נמנעים במצב הצדדים המעורבים – כמו העובדה שהילדים גדלים ובונים לעצמם חיים עצמאיים וסדר יום משלהם, וכן שינויים שהינם בשליטת הצדדים – כגון מעבר דירה של אחד הצדדים, או נישואין חדשים של אחד ההורים, מחייבים לעיתים עדכון של מצב המשמורת וזמני השהות, בין אם באמצעות הסכם חדש בין ההורים, ובין אם באמצעות פניה לערכאות משפטיות. גם מקום בו בין ההורים שוררת הסכמה בנוגע לזהות ההורה המשמורן וחלוקת זמני השהות של הילדים בין ההורים, עשויות להתעורר בעיות ומחלוקות – מכיוונו של הילד עצמו. הסכמות שהתקבלו בין ההורים לבין עצמם לא בהכרח יהיו מקובלות על הילד, בוודאי אם הילד כבר אינו ילד, אלא נער מתבגר עם רצונות ברורים ויכולת לבטאם.

 

אז עשויה להתעורר השאלה כיצד, אם בכלל, ניתן לכפות על ילד לנהוג על פי ההסכמות שהתקבלו בין ההורים, ומהי מידת המעורבות הנדרשת מכל אחד מההורים על מנת לשכנע את הילד לפעול כפי שהוסכם בין ההורים.

 

הסדרת משמורת הילדים וחלוקת זמני השהות של הילדים עם ההורים הינה חלק חשוב ובלתי נפרד בהסדר גירושין ופרידה.

בין אם הסדר שכזה מתקבל בהסכמה, במסגרת הסכם גירושין ופרידה, ובין אם הוא נקבע בסיומו של הליך משפטי על ידי בית משפט, יש הכרח כי הסדר שכזה ייקבע, אך עם זאת חשוב לדעת ולזכור כי הסדר שכזה, מטבע הדברים, נתון לשינויים במהלך השנים, בשל צרכיהם של ההורים או בשל צרכיהם ורצונותיהם של הילדים.