הפעל נגישות

פונדקאות ואימוץ

הכמיהה להיות הורים היא נחלתם של אנשים רבים, ויש יותר מדרך אחת להגשים כמיהה זו. יש הבוחרים להביא ילדים לעולם בדרך של הריון ולידה, אולם יש מי שאינם יכולים או שאינם רוצים לעשות זאת, ועושים שימוש בדרכים של אימוץ או פונדקאות. אימוץ ופונדקאות כאמצעים לבניית משפחה הינם דינמיים ומתפתחים כל הזמן, הודות להתקדמות רפואית וטכנולוגית, והודות לתהליכי גלובליזציה ונגישות רבה יותר לאמצעים הקיימים במדינות אחרות.

 

המשפט מתאים את עצמו לשינויי הזמן והטכנולוגיה, ומאפשר, בנסיבות ובתנאים מסוימים, אימוץ ופונדקאות הן בישראל והן מחוצה לה. הפרוצדורות המסדירות הליכי אימוץ ופונדקאות, בישראל ומחוצה לה, מוסדרים בחלקם בחוקים ותקנות, ובחלקם בפסיקות של בתי המשפט ובנהלים של הרשויות.

משרדנו מייעץ ומלווה הליכי אימוץ ופונדקאות, בישראל ובחו''ל, לרבות בכל הנוגע להתקשרויות עם הגורמים הרלוונטיים ולהתנהלות מול הרשויות המוסמכות בישראל.