הפעל נגישות

הסכמי ממון

היחסים הכספיים בין בני זוג בישראל, בהעדר כל הסכמה אחרת ביניהם, מוסדרים על ידי הדין הישראלי, בין אם באמצעות חוק יחסי ממון בין בני זוג, ובין אם באמצעות חזקת השיתוף וההלכות שנקבעו בפסיקת בתי המשפט.

אולם, לבני זוג יש הזכות לסטות מברירות המחדל שקובע הדין הישראלי, ולעצב לעצמם יחסי ממון המתאימים להם, על פי מצבם הכספי, רצונותיהם וצרכיהם. אם בעבר רווח הנוהג לערוך הסכם ממון בין בני זוג בעיקר במקרים בהם היה לאחד מבני הזוג רכוש רב יותר מלבן הזוג האחר, והוא ביקש להגן עליו במקרה של פרידה, הרי שהיום מבינים זוגות רבים כי הסכם ממון עשוי להתאים להם ולציפיות שלהם גם מקום בו אין בינם לבין בן זוגם פער כלכלי משמעותי עליו הם מבקשים להגן.

 

ישנה קשת של אפשרויות מתוכן יכולים בני הזוג לבחור, בבואם לעצב את ההסדרים הכספיים ביניהם, וכל הסכם ממון מעוצב לפי צרכיהם ורצונותיהם של בני הזוג החותמים עליו. הסכם ממון אמנם נועד להסדיר את אופן חלוקת הרכוש של בני הזוג לעת פרידה ופקיעת הקשר, אולם לעיתים קרובות הוא משפיע גם על האופן בו מתנהלים הצדדים במהלך החיים המשותפים.

 

עריכת הסכם ממון בראשיתה של מערכת היחסים הזוגית, והדיונים בין בני הזוג בעת המשא ומתן על תנאיו של ההסכם, עשויים לסייע לבני הזוג לתאם את ציפיותיהם זה מזה במישור הכלכלי והכספי, לפתח ביניהם תקשורת טובה יותר בנושא שבני זוג רבים חוששים לעסוק בו, בוודאי בראשית הדרך, ולמנוע ויכוחים וחיכוכים בעתיד. הצורך בעריכת הסכם ממון עשוי גם להתעורר בשלבים מאוחרים יותר של מערכת היחסים, לדוגמא במצב בו אחד הצדדים נקלע למשבר כספי, או במצב בו בעקבות משבר ביחסים הצדדים מבקשים לנסות לקיים שלום בית. הסכם ממון רלוונטי הן לבני זוג נשואים והן לבני זוג ידועים בציבור, בני מינים שונים או בני אותו מין.

 

כמעט בכל זוגיות ישנו גם אלמנט של יחסים כלכליים, וברירות המחדל של הדין הישראלי עלולות לחול עליו ולהסדיר את יחסיהם הכספיים של הצדדים, ברצונם או שלא ברצונם. בכל מקרה כזה, יש לשקול עריכת הסכם ממון, שיבטא את רצונותיהם וכוונותיהם של בני הזוג, ככל שהם אינם תואמים את ברירות המחדל של הדין. הסכם ממון יש לערוך בכתב, ובעניינם של בני זוג נשואים גם לאשרו כדין, שאם לא כן ספק אם הוראותיו יחייבו את הצדדים.

מדובר בהסכם בעל חשיבות, שיש לעורכו לאחר התייעצות וקבלת מידע על זכויותיהם של כל אחד מהצדדים ובניית תמונה נכונה של מצבת הנכסים של כל אחד מהצדדים. לעיתים קרובות מומלץ לערוך, במקביל להסכם הממון בין הצדדים, גם צוואות לצדדים, כמהלך משלים של קביעת ההסדרים הכספיים בין הצדדים והגדרת רכושו של כל אחד מהצדדים וגורלו של אותו רכוש במקרה של פקיעת הקשר במקרה של מוות.