הפעל נגישות

חוזים ומקרקעין

כמעט כל אחד מאיתנו נתקל במהלך חייו בצורך להתקשר בהסכם משפטי מסוג כזה או אחר – הסכם שכירות על דירה, הסכם לרכישת או מכירת דירה, הסכם עבודה, הסכם התקשרות עם בעל מקצוע לקבלת שירותים ועוד.

 

אצל מרבית האנשים, רכישת דירה הינה העסקה הגדולה והמשמעותית ביותר שהם יערכו במהלך חייהם. בשל ההיקף הכספי של העסקה והסיכון שטמון בחובו של הסכם שכזה, וכן בשל הפרוצדורות השונות של דיווח וקבלת אישורים, והיבטי המיסוי של עסקאות רכישת ומכירת דירה, לרוב יעדיף מי שעיסוקו אינו במכירת וקניית נדל''ן, להיות מיוצג על ידי עורך דין ולזכות לייעוץ ולליווי משפטי בעסקה שכזו. אולם גם הסכמים שנראים לכאורה פשוטים יותר, "מסוכנים פחות", עשויים להיות בעלי משמעויות כספיות רציניות, או בעלי השפעות ארוכות טווח על חייו של אדם.

 

כך, לדוגמא, בעוד שעריכת הסכם שכירות עשוי לכאורה להיות עניין ''סטנדרטי'', הרי שבחישוב מצטבר של דמי השכירות לכל תקופת השכירות מדובר לרוב בסכום לא מבוטל, ומי ששוכר דירה וחותם על הסכם שכירות בלי להבין את מלוא זכויותיו וחובותיו על פי הסכם שכזה, עלול למצוא עצמו מחויב בסכומי כסף גדולים עבור נכס שאינו מתאים לצרכיו או שיש בו פגמים הפוגעים באפשרות השימוש בו. דוגמא נוספת עשויה להיות חתימה על הסכם עבודה, ''סטנדרטי'' לכאורה, הכולל תנאים המגבילים את העובד לא רק במהלך תקופת עבודתו אצל אותו מעסיק, אלא גם לאחריה.

 

לכן, מומלץ להתייעץ עם עורך דין גם במקרה בו, לכאורה, מדובר בהסכם פשוט ומקובל, שכן גם הסכם שכזה עלול לכלול תנאים שאינם מתאימים למי מהצדדים, או שמקפחים את אחד הצדדים. משרדנו מייצג לקוחות במו''מ ועוסק בניסוח הסכמים מסוגים שונים, הן בתחום המקרקעין והן בתחומים אחרים, וכן מספק שירותי ייעוץ למי שמבקש להתייעץ טרם חתימה על הסכם שכבר נערך.